Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 07 2015

7921 8bf7 500
Ławka w parku 
8100 7d32
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent

July 06 2015

- To był chyba najciekawszy moment, jak dzisiaj na to patrzę. Najbardziej zdumiewa mnie, że nie myślałem, że to jest choroba, że mam depresję, tylko przez pięć lat uważałem, że jest mi smutno. Że być może świat stracił dla mnie blask, że mam taki okres w życiu.

Olaf Lubaszenko: Przez pięć lat myślałem, że po prostu jest mi smutno
Reposted fromikari ikari viawyliczanka wyliczanka
“(…) nie ma większej nienawiści niż zrodzona z bliskości”
— W.Myśliwski
Reposted frombeatkazz beatkazz viawyliczanka wyliczanka
8714 c769
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent
8730 d01d
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent
8734 da46
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent
0250 69c4
Reposted fromheldupowy heldupowy viaenide enide

July 05 2015

8256 ea7a 500
Reposted frombuddhablink buddhablink viaurwisko urwisko
7880 0c5a 500
"Ości" 14
Nie ma wstydu w byciu głodnym innej osoby. Nie ma wstydu w pragnieniu dzielenia swojego życia z kimś.
— Augusten Burroughs
Reposted fromlaazy laazy viaciepla-vodka ciepla-vodka
mieć się dla kogo umalować jest prawie tak samo ważne, jak mieć dokąd pójść.
— m. łoziński / reisefieber
1675 d715
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent
2450 4374 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent
8941 e85e 500
Reposted fromrol rol viapimpmyheart pimpmyheart
THE BEST KISS IS THE ONE THAT HAS BEEN EXCHANGED A THOUSAND TIMES BETWEEN THE EYES BEFORE IT REACHES THE LIPS
-Świat się wtedy Pani nie załamał?
-Załamał kompletnie. Ale człowiek trochę te ruiny przydepcze i ruszy dalej.
— Joanna Chmielewska w ,,W roli głównej''
Reposted fromaynis aynis viawyliczanka wyliczanka
...
Reposted fromweightless weightless viawyliczanka wyliczanka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl